تجهیزات پزشکی ولوازم مصرفی پزشکی

که می تواند یکبار مصرف باشد یا چند بار وطولانی مصرف باشد  –  تجهیزات یکبار مصرف پزشکی    :

عبارتست از فرآورده های یکبارمصرف پزشکی

1.تجهیزات یکبار مصرف پزشکی: مصرف پزشکی که به منظور دارورسانی به بیمار درمسیر بهبودی به کار گرفته شده وهر یک واحد بسته بندی آن صرفا جهت یک بیمارقابل استفاده باشد (به این فراورده ها جهت سهولت تجهیزات مصرفی اطلاق می گردد. )

2.ملزومات یکبار مصرف پزشکی: عبارت است ازداروها  وتجهیزات مصرفی که بخش های بیمارستانی به منظور تسریع در دسترسی اورژانس و جلوگیری از کمبود زمان های تعطیلی داروخانه با رعایت ضوابط ومستند ا ت مربوطه ذخیره می نماید .

– وسیله پزشکی در آیین نامه تجهیزات پزشکی ایران به شکل زیرتعریف می شود:

هرگونه وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشین آلات، وسایل کاشتنی، مواد، معرف ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولیدکننده برای انسان (به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل )جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می گردد:

-تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری

-تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت

-تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصلاح آناتومی یا یک فرآیند فیزیولوژیک

-حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات

-کنترل بارداری

-تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی

فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمک آزمایش (بر روی نمونه in vitro)های گرفته شده از بدن انسان

این تعریف شامل موادی که تاثیر اصلی یا هدف طراحی آن، بربدن بر پایه روش های دارویی، ایمنی شناسی یا متابولیکی باشد نمی گردد . اما می توان به کمک چنین شیوه هایی به کار آن کمک کرد.

کلیه وسایل، مواد، معرفها، کالیبراتورها، وسایل جمع آوری، نگهداری نمونه، مواد و محلولهای کنترل آزمایشگاهی و دندانپزشکی جزء وسایل پزشکی محسوب می شود.

همچنین اداره کل تجهیزات پزشکی طبق تعریف فوق و بر اساس  از قانون مربوط به 1۱ ماده 2وظیفه قانونی تعیین شده در تبصره مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، اقدام به تدوین فهرست تجهیزات پزشکی ایران بر اساس استاندارد بین المللی  نموده 1۱22۱ISO ارائه 13۱۱ است و لیست نهایی را تا پایان مرداد نموده  است.

در اروپا

همچنین طبق تعریف آیین نامه وسایل پزشکی اتحادیه اروپا، هرگونه تجهیزات، ابزار، لوازم، مواد، یا نرم افزارهای لازم برای کاربرد مناسب تعیین شده توسط تولید کننده، به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل جهت استفاده برای  اهداف :تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصلاح آناتومی یا یک فرآیند فیزیولوژیک کنترل بارداری ارائه می شود به گونه ای که تاثیر اصلی آن بربدن بر پایه روش های دارویی، ایمنی شناسی یا متابولیکی انجام نپذیرد، اما ممکن است چنین شیوه هایی به کار آن کمک نمایند.

در آمریکا

یک وسیله، دستگاه، ابزار، ماشین، اسباب، وسیله کاشتنی در بدن، معرف آزمایشگاهی ویا موارد مشابه و اجزا و لوازم جانبی آنها که :در مراکز رسمی یا دارونامه ایالات متحده و یا متمم های آن به عنوان وسیله پزشکی شناخته شده باشد، برای تشخیص بیماری ها یا دیگر حالات، یا برای درمان، تسکین یا پیشگیری از بیماری در انسان یا حیوان، یا هدف آن اثر گذاری بر ساختار یا عملکرد بدن انسان یا حیوان است، اما هدف اولیه آن از طریق کنش های شیمیایی در بدن انسان یا حیوان و یا متابولیسم بدن به دست نمی آید.

طبقه بندی سطوح ریسک

FDA دو طبقه بندی اساسی برای محصولات پزشکی وجود دارد

طبقه بندی ایران

طبق ماده ده آیین نامه تجهیزات پزشکی ایران و ضوابط طبقه بندی  ۱ وسایل پزشکی ایران، تجهیزات پزشکی از نظر سطح ریسک به سطح طبقه بندی می شوند که این طبقه بندی الزامات قانونی ای که تولید کننده یا وارد کننده باید رعایت نماید را مشخص می نماید لذا وی موظف است از کلاس خطر وسیله پزشکی ارائه شده آگاه بوده و اقدامات قانونی مربوطه را انجام دهد.

طبقه بندی آمریکا

سازمان غذا و دارو آمریکا فهرستی از عناوین 1700 نوع تجهیزات پزشکی را تحت 16 تخصص پزشکی گروه بندی شده­­اند را ارائه می دهد .هر کدام از این وسایل بر پایه نیاز آنها به کنترل ایمنی و اثر گذاری به سه کلاس تعلق می گیرند .

این سه کلاس عبارتند از :

کلاس1 :– کنترل­های عمومی – با معافیت – بدون معافیت

کلاس 2: کنترل­های  عمومی و کنترل­های ویژه – با معافیت – بدون معافیت

کلاس 3: کنترل های عمومی و تاییدیه پیش از فروش

کلاس1 شامل وسایلی است که کمترین کنترل کلاس های قانونی را نیاز دارند. پتانسیل ایجاد آسیب و خطر این وسایل برای بیمار یا کاربر حداقل است و در اغلب موارد دارای طراحی ساده تری نسبت به کلاس های دیگر می باشند .پیاده سازی­های  ضروری است .کنترل برای وسایل کلاس عمومی های عمومی شامل موارد زیر می شوند:

ثبت نام و مشخصات شرکت تولید کننده، توزیع کننده، بسته بندی کننده های مجدد و شرکت هایی که تغییراتی در علائم وسیله ها می دهند، در سازمان غذا و دارو آمریکا ؛

ثبت نام وسیله ای که برای فروش آماده می شود در سازمان غذا و دارو آمریکا ؛

شرایط تولید خوب وسیله مطابق با اصول و قواعد، برچسب گذاری وسیله براساس قوانین

ارائه اعلام پیش از فروش وسیله در صورت عدم معافیت وسیله از ارائه اعلام پیش از فروش.

47درصد وسایل در کلاس 1 قرار می گیرند، 74 درصد از این وسایل، معاف از ارائه اعلام پیش از فروش می باشند .وسایلی که در این کلاس جای دارند و معاف از ارائه اعلام پیش از فروش نیستند را وسایل رزرو شده می نامند .باندهای کشی، دستکش های معاینه و ابزارهای دستی جراحی مثال می I هایی از وسایل کلاس  باشند.

IIکلاس

شامل وسایلی است که کنترل عمومی و روش های آن برای تضمین کیفیت و کارآیی این وسایل ناکافی است. بنابراین برای این وسایل علاوه بر پیاده سازی کنترل های عمومی، کنترل های ویژه نیز اجرا می گردد .اغلب وسایل پزشکی در این طبقه جای می گیرند .تعداد اندکی از این وسایل معاف از اعلام پیش از فروش می باشند . کنترل های ویژه می تواند شامل نیازمندی های ویژه برچسب گذاری، استانداردهای اجباری عملکرد و نظارت پس از فروش باشد .ویلچرهای برقی، پمپ های تزریق و مانیتورها در این کلاس جای دارند.

IIIکلاس

حساسترین وسایل که کنترل سختگیرانه تری نیاز دارند در این کلاس قرار می گیرند .معمولاً هنگام استفاده از این وسایل جان بیمار به عملکرد آنها بستگی پیدا می کند .این وسایل می توانند اهمیت فوق العاده ای در جلوگیری از ایجاد یا تشدید بیماری و یا خطر ایجاد بیماری یا آسیب به بیمار داشته باشند .در مورد این وسایل اطلاعات کافی برای نشان دادن ایمنی و اثربخشی مطلوب از طریق کنترل های عمومی و ویژه به دست نمی آید، لذا از شیوه های علمی این اطلاعات را به دست آورده و درنهایت در صورت تایید ایمنی و اثربخشی وسیله، تاییدیه پیش از فروش صادر می شود .البته تمامی وسایل این کلاس برای فروش نیاز به تاییدیه پیش از فروش ندارند .

برای تعیین کلاس وسیله می توان به لیست وسایلی که سازمان غذا و دارو آمریکا ارائه می دهد، مراجعه نمود .با یافتن کد وسیله مورد نظر، کلاس وسیله مشخص می شود.

این مطلب ادامه دارد…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.