خبرگزاری آنلاین شفااینفو

 

رسانه مستقل حوزه سلامت کشور است که می کوشد با حداکثرسازی شفافیت و به روز نگهداری مخاطبین خود، بهره وری، دقت و کیفبیت زنجیره تامینِ بهداشت و دارو درمان را در سطح متخصصین و فعالین این حوزه حداکثر سازد.

شفااینفو با در اختیار قرار دادن حقایق و ازاطلاعات رسالت خبرگزاری را که تاثیر بر چگونگی زندگی، عملکرد، یادگیری ودر نهایت چگونگی تصمیم گیری هاست به جا می آورد.

این مهم با انتشار و تولید محتوا در دسته بندی های پزشکی، دارویی، سلامت، تازه ها و … صورت می پذیرد.

 

فلسفه لوگو شفااینفو

 

ریشه لوگوی شفااینفو، باز طراحی نمادی از فرهنگ سنتی ژاپن است. این نماد، تداعی­ گرجرقه شهودی عمیق و فراگیری است که موانع فکری شخص را درهم می شکند و اجازه می­دهد که فرد در لحظه­ ای از بی­ زمانی (اکنون جاوید) وجود خالص را ببیند.

راهنمایان معنوی از این نماد برای توصیف دیدن واقعیت افراد، لحظه بی ذهنی و حضور مطلق استفاده کرده اند. هرکس – شاید بدون آنکه متوجه شده باشد- درخشش این فروغ را بارها و بارها در زندگی اش تجربه کرده است. این درخشش پایدار نیست اما هنگامی که روی می­دهد طعم روشن بینی را به فرد می­چشاند. در ژاپن مدرن، مدارس کسب و کار مرتبط با دارو و درمان و بسیاری از واحدهای درمانی و بیمارستانی و توانبخشی از این نماد به نحوی استفاده می­نمایند. این نماد القاگر سلامتی عمیق تن و جان است.

نوع بازطراحی نماد با این معیار توام گردیده که بتواند تداعی­گر نمای عمودی از دریاچه قله دماوند باشد. قله دماوند به عنوان نماد ملی ایران و سرچشمه شفابخشی و سلامت از اساطیر کهن تا امروز مطرح بوده است. نمای این قله از بالا و به صورت عمودی، معیاری برای بازطراحی لوگوی شفااینفو بوده است.