پوشش بیمه‌ای ۹۵ درصدی برای داروهای بیماران مبتلا به MS

نایب رئیس انجمن MS ایران گفت: ۹۵ درصد داروهای تولید داخل بیماران MS تحت پوشش بیمه قرار دارند و بیمه‌ها ۷۰ درصد داروهای خارجی را نیز پوشش می‌دهند.

عبدالحسین هوشمند مدیرعامل انجمن MS در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی MS برگزار شد، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همایش روز جهانی ام اس با سه محور اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برای عموم جامعه، تسهیل در دریافت خدمات تشخیصی و توانبخشی و تغییر سبک زندگی از روز جمعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: امیدواریم با برگزاری این همایش بتوانیم نقش به سزایی در زمینه فرهنگ‌سازی بیماری MS ایفا کنیم و برنامه جامعه بیش از پیش با این بیماری آشنا شوند.

در ادامه این نشست خبری محمدعلی صحرائیان نایب رئیس انجمن MS ایران با بیان این‌که در تمام کشورهای دنیا که تعداد مبتلایان به این بیماری در آنها زیاد است برنامه‌های حمایتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود، گفت: در برخی از کشورها بیماری ام اس به عنوان بیماری خاص شناخته شده و در برخی کشورهای دیگر از این بیماری به عنوان یک بیماری صعب‌العلاج یاد می‌شود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: متأسفانه این بیماری در ۷۰ درصد موارد در سن ۲۰ تا ۴۰ سالگی بروز می‌کند و افراد را در سن جوانی درگیر خود می‌کند.

صحرائیان افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ام اس بیماری مزمن است که درمان قطعی ندارد و تاکنون دارویی برای ریشه‌کنی آن کشف نشده است. فرد مبتلا به MS برای سالیان متمادی با این بیماری همراه است اما خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته اقدامات مهمی در زمینه کنترل این بیماری به وجود آمده است.

نایب رئیس انجمن MS توضیح داد: از جمله مشکلات این بیماران می‌توان به مسئله ازدواج، اشتغال، برچسب‌زنی به این بیماران و مسائل روان‌شناختی اشاره کرد.

وی در خصوص وضعیت داروی این بیماران افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: خوشبختانه ۹۵ درصد داروهای تولید داخل تحت پوشش بیمه‌ها قرار دارد و در خصوص داروهای خارجی نیز بیمه‌ها ۷۰ درصد آنها را پوشش می‌دهند. در برخی از مواقع شاهد کمبودهای مقطعی بوده‌ایم اما در حال حاضر کمبود دارویی وجود ندارد.

صحرائیان اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سالانه ۵۰۰۰ بیمار مبتلا به ام اس در کشور شناسایی و ثبت می‌شود اما توجه داشته باشیم که اظهارنظرها در خصوص این‌که ایران بیشترین شیوع MS در جهان را دارد، درست نیست.

نایب رئیس انجمن MS افزود: این بیماری در برخی کشورهای غربی و آمریکای شمالی شیوع بیشتری دارد. در حال حاضر در شهرهای بزرگ کشور از هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲۰ نفر به بیماری MS مبتلا هستند که نسبت به میانگین جهانی آمار بالایی نیست. شفاآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.