مرور برچسب

صادرات

برخورد قضایی با گرانفروشان ماسک

سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با تاکید بر عدم کمبود ماسک در کشور، گفت: با کلیه متخلفین در فروش ماسک‌های تقلبی و فاقد اصالت و هرگونه گرانفروشی ماسک برخورد قاطع انجام شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

راه‌های جایگزین تحریم‌های دارویی و سرنوشت۵۰۰ میلیون یورو

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب‌های تحریم‌های دارویی ، گفت: از راه‌های جایگزین برای تامین مواد موثره و اولیه تولید دارو در شرایط تحریم استفاده کرده ایم.